Taryba

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

1. Lina Jakimavičienė – pirmininkė (1a kl.), deleguota tėvų susirinkimo;

2. Jolanta Sukackienė – pirmininko pavaduotoja (2a kl.), deleguota tėvų susirinkimo;

3. Julija Lut – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

4. Rasa Barkovienė– narė, 1a kl. mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

5. Silvija Šiaurienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

6. Algirdas Jaruševičius – narys (3b/4a kl.), deleguotas tėvų susirinkimo.

7. Audronė Filimanavičienė – narė (Genių seniūnaitė), deleguota Naujosios Vilnios seniūnijos.