Taryba

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

1. Aistė Gasiūnienė – pirmininkė (4b kl.), deleguota tėvų susirinkimo;

2. Lina Jakimavičienė – pirmininko pavaduotoja (,,Pipiriukų“ grupė), deleguota tėvų susirinkimo;

3. Julija Lut – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

4. Violeta Janulionienė – narė, 4a kl. mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

5. Silvija Šiaurienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

6. Algirdas Jaruševičius – narys (1b kl.), deleguotas tėvų susirinkimo.