Darželio tvarkos

Eil. Nr.    Tvarkos pavadinimas

 

Eil. Nr. Tvarkos pavadinimas
1. VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
2. MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APTAŠO DALIES PAKEITIMAS 2022 12 19

3. NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS
4. VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GAIRĖS
5. VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE