Kviečiame būsimus pirmokus

Sveiki būsimų pirmokų tėveliai!

Dar turime keletą laisvų vietų, todėl tęsiame būsimų pirmokų priėmimą į mūsų mokyklą. 

Jungiatės: https://svietimas.vilnius.lt/

Jei nepatekote į norimą mokyklą ar užmiršote užsiregistruoti:

 • prašyme (iki 05.31) jei buvote pažymėję mūsų mokyklą, tai 06.15 atsiras žalias mygtukas, kuriuo dar kartą kviesime Jus į mūsų mokyklą;
 • jei nebuvote pasirinkę mūsų mokyklos – galėsite dar kartą registruotis per sistemą, tada pakviesime rugpjūčio mėnesį.

Būsimų pirmų klasių mokytojos: Inga Baublienė ir Vaida Dzekunskienė – jautrios, dėmesingos, darbščios, kūrybiškos, iniciatyvios, atliepiančios šiuolaikišką mokytoją, laukia Jūsų vaikų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Rutkauskienė

 

Sporto šventė ,,Sportuojant kartu, visiems smagu“

Posakis ,,Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga“ tiko mūsų sporto šventei. Nors tą gegužės 22 d. rytą oras nebuvo mums palankiausias , tačiau ūpo ir noro dalyvauti sporto šventėje neatėmė. Lynojantis lietus vaikams buvo nė motais. Jie su dideliu užsidegimu dalyvavo visose rungtyse, estafetėse. Tačiau didžiausias azartas virė tarp orientacinių varžybų dalyvių. Smagu buvo stebėti, kaip su didžiuliu užsidegimu varžosi ne tik vaikai, bet ir juos lydintys tėvai. Orientacinėse varžybose greičiausia buvo 3b komanda, antri – 4a, treti – 3c. Neužilgo grįžo ir kitos, jaunesniųjų mokinių komandos.

Svarbiausia, kad vaikai buvo pakilios nuotaikos, šventė patiko, o dar ir gavo dovanų – kiekvienas varžybų dalyvis gavo po sulčių pakelį ( šventės rėmėja – mūsų valgyklos savininkė Danutė).

Ačiū  organizatoriams – mokytojams Ingai, Ginai, Jolitai, Violetai J., Romui, dalyviams, rėmėjai Danutei bei visai

dalyvavusiai mokyklos bendruomenei.

20180522_093846 20180522_094318 20180522_094511 20180522_095648 20180522_095840 20180522_095855 20180522_100421 20180522_100745 20180522_100853 20180522_100902 20180522_101619 20180522_101503 20180522_102544 20180522_104052

Mes esame!

Gegužės 11 d. Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenė šventė savo įstaigos 25-erių metų sukaktį Naujosios Vilnios kultūros centre. Čia sugužėjo esami ir buvę mokiniai, mokytojai, vaikų tėveliai. Sulaukėme didžiulio būrio draugų su sveikinimais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja įteikė padėkos raštus ilgamečiams įstaigos darbuotojams. Atžalyniečius pagerbė ir Lietuvos Respublikos seimo narė Monika Navickienė. Sveikino socialiniai partneriai iš Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto, Naujosios Vilnios seniūnijos, kultūros centro, ugdymo įstaigų.

Lukrecija Jarmalytė (2016 m. laida):

Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime yra vienas svarbiausių prisiminimų, kurie ne tik ilgai išlieka atmintyje, bet ir mūsų žodžiuose, mintyse, širdyje. Pirmą mokyklą, pirmą mokytoją prisimename tik su meile. Šiandien švenčiame mūsų mokyklos 25 metų jubiliejų. Todėl visų pirma noriu pasveikinti ir nuoširdžiai padėkoti šios mokyklos mokytojams, nes tik Jūsų dėka mokykloje buvo gera nuo Jūsų dėmesio ir palaikymo, buvo šviesu nuo Jūsų šypsenų, buvo jauku kaip namie…

Vilniaus ,,Žaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Elona Čeponienė (dirbo ,,Atžalyne“ 1993-1998):

Gegužės 11 dieną Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis sukvietė mokyklos-darželio bendruomenę, buvusius jos narius, svečius į šventinį koncertą ,,Mes esame!“, skirtą mokyklos veiklos 25-mečiui paminėti. Per ketvirtį amžiaus ši įstaiga tris kartus keitė savo veiklos pobūdį. Iš pradžių tai buvo pradinė rusakalbė mokykla, vėliau tapo lietuviška pradine mokykla, o dabar ji po savo sparnu priglaudė ir pačius mažiausius Naujosios Vilnios mikrorajono gyventojus. Nepaisant to, mokyklos-darželio bendruomenė visada buvo kaip viena didelė šeima, galinti įveikti bet kokius sunkumus, gebanti kartu kurti ir džiaugtis pasiektais rezultatais.

Šventės metu nuoširdžių sveikinimų, linkėjimų, padėkos žodžių direktorei Žanetai Budrienei tarė susirinkę svečiai, buvę mokiniai, kolegos, o patį renginį vainikavo nuostabus mokyklos-darželio auklėtinių, buvusių mokinių, tėvelių ir mokytojų koncertas. Čia ir atsiskleidė šios įstaigos bendruomenės veidas. Visi pamatė, kokie kūrybingi, iniciatyvūs yra mokytojai, auklėtojos ir kokie gabūs bei talentingi jų ugdomi vaikai. Naujosios Vilnios kultūros centro scenoje  šoko, dainavo visi: nuo paties jauniausio iki vyriausio ketvirtokėlio, dainavo vieni ir kartu su mokytojais. Be galo didelį įspūdį paliko šeimyniniai pasirodymai, kurie dar kartą įrodė, kokie glaudūs ir artimi ryšiai sieja šios bendruomenės narius. Vaikai grojo kartu su savo mamomis, tėčiais, broliais ir seserimis. Jų veidai spindėjo begaliniu džiaugsmu ir pasididžiavimu. Juk, matyt, dar ne dažnai jiems tenka kartu su mama ar tėčiu, broliu ar seserimi koncertuoti tokiai didelei auditorijai.

Gabūs, nesuvaržyti, pasitikintys savimi, trykštantys begaliniu džiaugsmu ir entuziazmu vaikai ugdomi šioje mokyklos-darželio bendruomenėje. Todėl drąsiai galima teigti, kad čia, anot K. Binkio, ,,gražus atžalynas auga“.

https://photos.google.com/share/AF1QipNvRXYTrIKbTihIpmFSI0L3OuZ6AENFdAKONZmYI9muEHzEvLgubrJjFTlLI0u5bQ?key=T3FaVHVJRl9qWEYtNzdDcnRHMGNPa0pjSW5hOUpB

Mūsų ,,Dainorėliai“

Vokalinis ansamblis ,,Dainorėliai“ š.m. balandžio 27 d. dalyvavo III-jame 1-5 klasių krikščioniškosios muzikos festivalyje ,,Meilės giesmės“, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Festivalis vyko Vilniaus Maironio progimnazijoje. Džiugu šlovinti Dievą giesme ir Jam dėkoti už gyvenimo dovaną.

Vaikus parengė tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė.

005 006 20180427_105353 20180427_122153 20180427_143527

Konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“

Balandžio mėnesį įvyko konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“, skirta Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio 25-mečiui. Konferencijos partneriai Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras ir Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.

Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, turinčius vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius bei gabiuosius vaikus/mokinius. Pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai:

,,Struktūruota veikla sporto pamokėlių metu“ (video pranešimas), Renata Leontjeva, Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“, judesio korekcijos specialistė

dig

,,Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais“, Aistė Apyvalienė, Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė

dig

,,Šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodo taikymas darbe su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų ir elgesio problemų“ (tyrimas online), Božena Ragelienė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio psichologė

dav

Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenei įteiktas padėkos raštas 002

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Vilniaus ,,Atžalyno”

mokyklos-darželio direktoriaus

2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-78

 

VILNIAUS ,,ATŽALYNO” MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-2019 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 1. Komisiją sudaro 5 nariai:

Rima Rutkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Romas Vorevičius, pradinių klasių mokytojas metodininkas, komisijos sekretorius;

Violeta Janulionienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, narė;

Genovaitė Petravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, narė;

Danutė Urbšienė,  logopedė, komisijos narė.

 1. Komisija dirba nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 1. Komisijos funkcijos:

Priėmimo komisijos pirmininkas:

– vadovauja komisijos darbui;

– šaukia komisijos posėdžius;

–  paskirsto funkcijas komisijos nariams;

–  priima sprendimą dėl komisijos darbo;

– priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

– prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

– atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

–  pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

 1. Priėmimo komisija:

– parengia darbo tvarkos aprašą;

–  nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

–  sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

–  trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki kito komisijos posėdžio;

– prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

–  išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas.

– atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

 1. Posėdžių grafikas:
Eil.

Nr.

Posėdis Data Laikas Atsakingas asmuo
1. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-05 10.00 Rima Rutkauskienė
2. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-14 10.00 Genovaitė Petravičienė
3.

 

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-21 10.00 Genovaitė Petravičienė
4.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-22 10.00 Rima Rutkauskienė
5.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-29 10.00 Rima Rutkauskienė

Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.

 1. Prašymus priėmimui mokytis į 1 – 4 klases registruoja mokyklos raštinės vedėja. Vėliausiai prieš 3 darbo dienas iki skelbto komisijos posėdžio tėvai raštinės vedėjai pateikia visus reikiamus dokumentus.
 1. Dokumentus raštinės vedėja perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos posėdžio.
 1. Komisijos nutarimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
 1. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. Išnagrinėjusi pateiktus prašymus, komisija sudaro priimtųjų ir nepriimtųjų mokinių sąrašus ir juos viešai skelbia mokyklos internetiniame puslapyje. El. paštu informuoja nepriimtų mokinių tėvus ir nurodo nepriėmimo į mokyklą priežastis.
 1. Komisijos nariai atsako už objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą ir įvykdymą, užtikrina mokinių ir jų tėvų informavimą.

 

Piešinių konkursas „Mano mylimiausias knygų herojus“

Baigėsi vaikų piešinių konkurso „Mano mylimiausias knygų herojus“, skirto Tarptautinei knygos dienai paminėti, balsavimas. Internetiniu balsavimu išrinkti trys konkurso nugalėtojai. Jais tapo 1a kl. mokinė Deimantė Pečiūlevičiūtė, 3b kl. mokinė Aistė Verchorubovaitė ir 3a kl. mokinė Deimantė Jakeliūnaitė. Dar trys darbai sulaukė daugiausia komisijos balsų. Tai 2b kl. mokinės Ievos Paklonskaitės, 3c kl. mokinių Milanos Andrževskajos ir Gabrielės Stepaitytės piešiniai. Sveikiname nugalėtojus!

Dėkojame konkurso organizatorei bibliotekininkei Lilijai.

017 006 001 (1) 009 002 (2) 011

All DIGITAL Week

Jau kelinti metai vyksta tarptautinė skaitmeninė savaitė (All DIGITAL Week, plačiau alldigitalweek.eu). Šios savaitės koordinatoriai yra asociacija „Langas į ateitį“. Šiais metais kovo 19-23 d. Švietimo informacinių technologijų centro SAUGESNIO INTERNETO projekto jaunimo koordinatorė Jūratė Drazdauskienė su Saugesnio interneto jaunimo forumo nariais, saugesnio interneto ekspertais, organizavo mūsų pradinių klasių mokiniams pamokėles su žaidimais ir suvenyrais.

 

 

 

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Rašto kultūros – dailyraščio  konkurso tikslas – ugdyti dailią rašyseną, skatinti domėtis rašto kultūra.

Konkurso dalyviams reikėjo nurašyti duotą tekstą apie Lietuvą.

Dailyraščio konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, dalyvavo 37 mokiniai.

Dailiu raštu išsiskyrė ir konkurso laureatais tapo:

1a kl: Martinas Čebatul, Lina Filipavičiūtė, Timuras Gancevskis, Edvinas Jakšto, Aurėja Kalinauskaitė, Deimantė Pečiukevičiūtė.

2a kl. : Adrija Dzekunskaitė, Edvinas Petuchovas, Darja Ponkratenko, Domantas Strelkauskas,  Jonas Šiaurys, Benas Taleikis,   Elžbieta Žukovskaja.

3b kl.: Samanta Bieliauskaitė.

3c kl.: Milana Andrževskaja, Andrėja Grigonytė, Viktorija Kobrova.

4a kl.: Tadas Michalevičius.

 

Sveikiname!

Konkurso vykdytojas mokytojas Romas Vorevičius