Projektas ,,Žvilgsnis pro darželio langą“

Kviečiame pavartyti knygą, kurią projekto ,,Žvilgsnis pro darželio langą“ metu sukūrė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos kartu su savo ugdytiniais.
Džiaugiamės ir dėkojame, kad dalyviai pasidalino savo ugdymo įstaigų gražiausiais kampelių vaizdais.
Projekte dalyvavo metodinio ratelio ,,Vilnis“ bendruomenė: Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis (iniciatoriai ir organizatoriai), Vilniaus lopšelis-darželis ,,Molinukas“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiogelis“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Coliukė“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Paslaptis“ ir Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vilnelė“.
Knygą kūrė, redagavo ir garsino Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Silvija Šiaurienė, Melanija Sočivko, Valė Kirsienė. Žodžius kūrė iš dalyvių atsiųstų nuotraukų aprašymų Silvija Šiaurienė.
Ačiū visiems dalyviams!

https://www.storyjumper.com/book/read/92782546/Vilniaus-Atalyno-mokyklos-darelio-projektasvilgsnis-pro-darelio-?fbclid=IwAR35kSjCjsMC6I8QV4iY95BpyauhfNy_OWLEGxja3kVjAbtlWKb75G34BgA#

INTEGRUOTA PASAULIO PAŽINIMO, LIETUVIŲ KALBOS, FIZINIO UGDYMO IR MATEMATIKOS VEIKLA „ŠIRDIES DARBAS“

Lapkričio 19 d. 4a klasėje vyko integruota veikla „Širdies darbas“, kurios metu buvo derinamos įvairios mokymo formos ir metodai. Mokiniai dirbdami individualiai, poromis ir grupelėmis atliko pasaulio pažinimo, įvairias gramatines, matematikos ir fizinio ugdymo užduotis. Plėtojo žodyną ir rišliąją kalbą kurdami mįsles. Žiūrėjo filmuotą medžiagą apie kraujotaką ir atliko užduotis.

Tardamiesi grupelėse, naudodamiesi papildoma medžiaga, mokiniai pildė aktyvaus metodo ŽNS lentelę. Savo klausimus ir atsakymus į juos pristatė klasės draugams. Kiekvienas grupės narys įsivertino nusipiešdamas pyrago dalį, kurios nusipelnė dirbant grupėje. Savo pasirinkimą argumentavo.

Susipažinę su kraujotakos sistema ir širdies darbu, padedant fizinio ugdymo mokytojai Ginai Bidvienei, matavosi pulsą ramybės būsenoje, po lengvo fizinio krūvio ir po didelio fizinio krūvio. Gautus rezultatus pavaizdavo diagramoje, apibendrino, padarė išvadas ir pristatė klasės draugams.

Nuoširdus ačiū ketvirtokams už Jų darbą ir kantrybę. Sprendžiant iš mokinių įsivertinimo ,,Pirštinės“ integruota veikla pasiteisino ir buvo sėkminga. Mokytoja Rasa Barkovienė

KULINARINĖS DIRBTUVĖS

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Žirniukai“ 2020-10-15 dieną dalyvavo respublikiniame projekte „Kulinarinės dirbtuvės“. Ačiū kūrybingoms mokytojoms Valei Kirsienei ir Liudmilai Tubinienei, bei vaikučiams ir jų tėveliams 👍

Žirniukai rudens gėlytės padėka mokyklai

Tarptautinė Tolerancijos diena

4a klasės mokiniai kartu su klasės vadove, pradinių klasių mokytoja Rasa Barkoviene, paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. Peržiūrėjo edukacinį filmuką „Nenurašyk, o palaikyk“. Diskutavo apie tai, kaip jie priimtų šį sutrikimą turintį draugą. Savo mintis mokiniai išreiškė piešiniais, kurdami šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolį –  Tolerancijos  Dėlionė! Vaikų sujungtoje dėlionėje atsispindi draugystės rankos, kurios pasiryžusios daryti tik gerus darbus, gerbti ir mylėti visus žmones, nepriklausomai nuo lyties, rasės, socialinės padėties, gebėjimų ir pan.126046734_368651277574479_6699516178702707988_n

 

 

Skaitmeninio ugdymo plėtra

Įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus.
Pradėdami skaitmeninio ugdymo plėtrą, įsigijome du komplektus „Blue-bot“ robotų (tai visame pasaulyje populiari ugdymo priemonė, skirta smalsiausiems vaikams, kurią galima valdyti mobiliaisiais įrenginiais). Jo pagalba galima mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pradmenų, yra galimybė išbandyti vis naujas kūrybingesnes ir sudėtingesnes komandų sekas.
https://www.youtube.com/watch?v=T6SyP7Imygs

ES projekto „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ mokymai tęsiasi

Lapkričio 9-12 d. nuotoliniu būdu vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0077 „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokytojų tęstiniai mokymai ,,Praktiniai virtualios ugdymo aplinkos naudojimo ir virtualių ugdymo priemonių kūrimo, adaptavimo mokymai“. Juose dalyvavo po 6 mokytojus iš Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio, Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“, Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos, Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ ir Riešės gimnazijos.

Mokymų metu visi kartu tęsėme praktinius užsiėmimus ir tobulinome įgūdžius darbui su įdiegtais instrumentais, sistema ir interneto resursais. Konstravome ir mėginome įvairius virtualių ugdymo užsiėmimų siužetus.

Kartu kūrėme pirmąsias animuotas skaidres/pamokėles, pildėme jas judančiais objektais, spalvomis, raidėmis, garsais. Kūrėme ir dėliones, kurios bus naudojamos kartu su testais ir užduotimis.

Mokymus vedė VšĮ ,,3D VILNIUS“ lektorius Saulius Balsys ir programuotojas Paulius Valickas.

 

2020-11-09 20201109

ES projekto „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ mokymai

Spalio 26-29 d. nuotoliniu būdu vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0077 „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokytojų mokymai „Virtualių ugdymo priemonių internetiniai ištekliai: paieška, panaudojimas, adaptavimas, metodikos“ ir ,,Praktiniai virtualios ugdymo aplinkos naudojimo ir virtualių ugdymo priemonių kūrimo, adaptavimo mokymai“. Juose dalyvavo po 6 mokytojus iš Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio, Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“, Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos, Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ ir Riešės gimnazijos.

Mokymų metu buvo supažindinta su kūrimo, diegimo ir paieškos procesais, technine ir programine įranga. Mokytojams buvo priskiriamos ir Focus grupės funkcijos (vaidmenys), kuomet visi kartu ir individualiai ne tik mokėsi, bet ir tikrino (testavo) ugdymo turinio kūrimo įrankius, pačią sistemą ir kuriamos e-bibliotekos turinį. Bendromis lektoriaus, programuotojo ir mokytojų pastangomis suformuota e-biblioteka, paieškai optimizuota per 500 vnt. objektų (vaizdų, garsų), pradėti rengti/kurti scenarijai pirmiesiems e-užsiėmimams pagal tarpusavyje pasidalintas ugdymo dalykų temas.

Mokymus vedė VšĮ ,,3D VILNIUS“ lektorius Saulius Balsys ir programuotojas Paulius Valickas.

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurti pirmieji bandomieji filmukai.

https://idejulagaminas.lt/player.php?id=22

https://idejulagaminas.lt/player.php?id=32

 

Mokiniams atostogos, mokytojams – mokymai

Rudens atostogos labai greitai prabėgo. Vaikai ilsėjosi, o jų mokytojai mokėsi, kad galėtų dar geriau ir įdomiau dirbti.

Spalio 26 d. vyko Vilniaus švietimo pažangos centro įgyvendinamo projekto ,,Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ (kuriame ir ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio mokytojai dalyvauja) mokymai ,,Microsoft Teams naudojimo nuotolinio mokymosi procese“. Juos vedė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė Renata Kondratavičienė. Mokytojai mokėsi kurti užduotis, dalintis dokumentais, pasidarė gyvą vaizdo konferenciją.

Spalio 27-28 d. VšĮ Mokymosi mokykla organizavo  nuotolinius mokymus ,,Tarpdalykinis integruotas ugdymas“.

Pirmojoje dalyje mokytojai susitiko su Laima Zdanavičiene, 2017 m. išrinkta inovatyviausia mokytoja, dėstančia chemiją bei gamtos mokslus. Laima turi sukaupusi didelę integruoto ugdymo patirtį, noriai ja dalinasi su kolegomis. Mokymų metu apžvelgta pagrindinė teorija, supažindinta su principais, jų taikymo pavyzdžiais ir išmėginta praktiškai.

Antrojoje dalyje bendrauta su dviem pradinio ugdymo mokytojomis: Terese Dedūraite bei Irina Rulevičiene (VšĮ Mokymosi namai. Patirčių slėnis). Tai mokytojos, praktiškai dirbančios su PBL (angl. Project based learning) – Projektais grįsto mokymosi – principais. Užsiėmimo metu mokytojai sužinojo, kas yra projektinis mokymasis, susipažino su baziniais principais, praktiniais pavyzdžiais, vertinimo įrankiais bei išmėgino įgytus įrankius praktiškai.

2020-10-27