Mūsų laimėjimai

1999

 II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

 

2000

 I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

 IV vieta Lietuvos moksleivių konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“

 

2002 

 II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

 

2003

Šventinio Vilniaus miesto aplinkos konkurso ,,Kalėdos sostinėje 2003“ nugalėtojai

II vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose

II vieta konkurse ,,Bičiulis žalia uniforma“

 

2004

Respublikinio fotografijos konkurso ,,Mokykla mano akimis“ laureatai

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

III vieta Lietuvos moksleivių konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“

I vieta konkurse ,,Bičiulis žalia uniforma“

I vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose

II vieta Vilniaus miesto 56-ųjų moksleivių sporto žaidynių kvadrato varžybose

IV vieta Vilniaus 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje

 

2005

II vieta varžybose ,,Linksmieji startai“

II vieta varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

 

2006

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

I vieta konkurse ,,Mes – policijos bičiuliai“

 

2007

II vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose

 

2008

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose

Sidabrinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba)

III vieta regioniniame skaitovų konkurse

 

Tarptautinio projekto ,,Pavasario diena Europoje“ dalyviai 2008-2010 m.

 

2009

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (miesto)

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (zoninėse)

II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (finalinėse)

I vieta varžybose ,,Būk saugus ir sumanus“

II vieta konkurse ,,Mes – policijos bičiuliai“

Auksinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai – 3 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 1 (lietuvių kalba)

 

2010

I, II ir III vietos Naujosios Vilnios seniūnijos mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

Auksinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai – 4 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 6 (lietuvių kalba)

Tarptautinio vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai – 5 mokiniai

 

Vykdomi vaikų vasaros poilsio projektas ,,Atžalėlė“, programa būsimiesiems pirmokams ,,Gerumo mokyklėlė“, vaikų vasaros poilsio programa ,,Draugaukime“.

Tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos ,,Zipio draugai“ dalyviai.

Tarptautinės, mažinančios vaikų agresyvų elgesį, padedančios vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime, programos ,,Second Step“ (Antrasis žingsnis) dalyviai.

Pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“ dalyviai.

Akcijos ,,Darom 2009-2011“ dalyviai.

Regioninio meno ir amatų festivalio ,,Vieversėlis“ dalyviai ir laureatai.

Tarptautinio internetinio anglų kalbos konkurso ,,AMBER STAR“ dalyviai ir laureatai.

Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijos mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas.

 

2011

II vieta regioniniame skaitovų konkurse

III vieta regioniniame skaitovų konkurse

Auksinės Kengūros diplomai – 3 (lietuvių kalba)

Auksinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai – 3 (lietuvių kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai –  4 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 4 (lietuvių kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 4 (anglų kalba)

Tarptautinio vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai – 2 mokiniai

5 vieta Vilniaus miesto ,,Diktanto meistro“ konkurse

 

Regioninio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio ,,Mažoji scena“ dalyviai ir laureatai.

Projekto ,,Mes rūšiuojam“ dalyviai.

ES programų ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ dalyviai.

Smurto ir patyčių prevencijos programos dalyviai.

Vilniaus miesto pradinių mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas.

Projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 6-iose Vilniaus m. pradinėse mokyklose“ (švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams) iš ES fondo lėšų partneriai 2011-2013 m.

 

2012

2012-09-01 pradedama mokyti anglų kalbos nuo pirmos klasės.

 

 I vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

Vilniaus miesto pradinių klasių dailyraščio konkurso dalyviai ir laureatai

Sidabrinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 4 (anglų kalba)

6 ir 11 vieta Vilniaus miesto ,,Diktanto meistro“ konkurse

9 vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje

 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas.

 

2013

Auksinės Kengūros diplomai – 6 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 1 (lietuvių kalba)

Vertimų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai diplomantai – 4 mokiniai

6 ir 9 vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje

7 ir 11 vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

8 vieta Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje

 

Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ dalyviai.

Projekto ,,Kam to reikia?“ dalyviai.

Mokinių ugdymo apskaitą tvarkoma elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas“.

 

2014

Auksinės Kengūros diplomai – 4 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 2 (lietuvių kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba)

Tarptautinio matematikos konkurso ,,Kengūra“ nugalėtojas – 1 mokinys

Vilniaus miesto ,,Diktanto meistro“ konkurso nugalėtojas – 1 mokinys

III vieta inscenizuotos anglų dainos konkurse ,,I love English“

8 ir 9 vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje

Anglų kalbos dainų konkurso ,,Sing Along“ laureatai

 

Goethe‘s instituto projekto ,,Vokiečių kalbos pamokos su kiškiu Hansu“ dalyviai.

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas.

Projekto „Kam to reikia?!“(mokinių profesinis orientavimas) dalyviai.

 

2015

I vieta Respublikiniame piešinių konkurse ,,Lietuvos paukščiai“

I vieta Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse ,,Su knyga per pasaulį“

I ir IV vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse

II vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

III vieta Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje

III vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje

Auksinės Kengūros diplomai – 5 (anglų kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba)

Tarptautinio vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai – 5 mokiniai

Edukacinių konkursų ,,Olympis 2015 – Rudens sesija“  laureatai:

I laipsnio diplomas (anglų kalba) – 5 mokiniai;

II laipsnio diplomas (anglų kalba) – 7 mokiniai;

III laipsnio diplomas (anglų kalba) – 5 mokiniai;

I laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 3 mokiniai;

II laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 6 mokiniai;

III laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 1 mokinys;

I laipsnio diplomas (matematika) – 1 mokinys;

II laipsnio diplomas (matematika) – 3 mokiniai;

III laipsnio diplomas (matematika) – 2 mokiniai;

I laipsnio diplomas (informatika) – 1 mokinys;

I laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 3 mokiniai;

II laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 2 mokiniai;

III laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 3 mokiniai.

 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas.

 

2016

I vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

I vieta Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse ,,Ir knyga mane augina“

Sidabrinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba)

Sidabrinės Kengūros diplomai – 1 (lietuvių kalba)

Oranžinės Kengūros diplomai – 2 (lietuvių kalba)

IV vieta Vilniaus miesto mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose

Tarptautinio vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai – 2 mokiniai

6 ir 12 vieta Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje

11 vieta Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos viktorinos ,,English is Fun“ laureatai

Edukacinių konkursų ,,Olympis 2016 – Pavasario sesija“  nugalėtojai:

I laipsnio diplomas (anglų kalba) – 11 mokinių;

II laipsnio diplomas (anglų kalba) – 3 mokiniai;

III laipsnio diplomas (anglų kalba) – 3 mokiniai;

I laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 11 mokinių;

II laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 6 mokiniai;

III laipsnio diplomas (lietuvių kalba) – 2 mokinys;

I laipsnio diplomas (matematika) – 7 mokiniai;

II laipsnio diplomas (matematika) – 8 mokiniai;

III laipsnio diplomas (matematika) – 4 mokiniai;

I laipsnio diplomas (informatika) – 1 mokinys;

II laipsnio diplomas (informatika) – 2 mokiniai;

I laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 10 mokinių;

II laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 4 mokiniai;

III laipsnio diplomas (pasaulio pažinimas) – 3 mokiniai.

 

Projektinių darbų pristatymas konkursams ir jų vykdymo finansavimas:

 

2005

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3000 Lt

Stovykla ,,Man žemėje smagu, nes saugiai gyvenu“ – 5700 Lt

Pirminės narkomanijos prevencijos programa ,,Ruošiamės gyvenimui“ – 2000 Lt

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa – 1000 Lt

2006

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3000 Lt

Vaikų socializacijos programa ,,Draugaukime“ – 3000 Lt

2007

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 5000 Lt

Vaikų socializacijos programa ,,Draugaukime“ – 3000 Lt

2008

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3600 Lt

Projektas ,,Liaudies kūryba – universali vaikų ugdymo priemonė“  – 2400 Lt

2009-2012

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ laimėtojai ir dalyviai. 36 mėnesius trukusio projekto metu mokykla buvo aprūpinta organizacine technika (nupirkti 3 stacionarūs kompiuteriai, 6 nešiojamieji kompiuteriai, 1 daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, 2 projektoriai, 4 nespalviniai spausdintuvai, 2 interaktyvios lentos, 1 baltoji lenta), įrengtos 9 mokytojų darbo vietos (nupirkti biuro baldai).

2010

Visuomenės sveikatos programa ,,Sveikame kūne – sveika siela“ – 5000 Lt

2011

Stovykla ,,Draugaukime“ – 1500 Lt

2012

Stovykla ,,Draugaukime“ – 1000 Lt

2014

Stovykla ,,Draugaukime“ – 800 Lt

2015

Lietuvos futbolo federacijos projektas „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ – 510 Eur (dirbtinė futbolo danga)

2016

Stovykla ,,Draugaukime“ –300 Eur