Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

plakatas 1

ĮGYVENDINTO PROJEKTO TINKLAPIS WWW.IDEJULAGAMINAS.LT 

Projekto metu planuojama įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo aplinką, vykdyti su jos naudojimu susijusių pedagogų kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti ugdymo priemonių, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje būtų ugdomos visos 18 vaikų ugdymosi sritys. Virtualios ugdymo aplinkos diegimą sudarys trys etapai:

1. Virtualios ugdymo sistemos techninio sprendimo sukūrimas -įrangos įsigijimas, programavimo, įdiegimo švietimo įstaigose ir vartotojų apmokymo darbai.

2. Pedagogų mokymai efektyviai  ir inovatyviai naudoti virtualių mokymo priemonių ir metodikų resursus, patiems kurti, adaptuoti, taikyti virtualiais ugdymo priemones ikimokyklinio amžiaus vaikų konkrečių ugdymo programose numatytų gebėjimų ugdymui.

3. Įdarbinti mokytojus virtualių ugdymo priemonių kūrimui, adaptavimui ir taikymui naudojantis sukurta virtualia ugdymo aplinka. Ugdymo priemonių kūrimo metu, mokytojus konsultuos švietimo ir IKT ekspertai bei virtualią ugdymo aplinką įsidiegusios konsultuojančios mokyklos mokytojai.

Projekto partneriai:

Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“

Riešės gimnazija

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija