Vizija, misija, filosofija

VIZIJA:

Mokykla-darželis inovatyvi, efektyviai vykdanti savo misiją. Atvira kaitai, nuolat besimokanti

ir tobulėjanti. Mokykloje-darželyje dirba kompetentingi mokytojai, moderni ugdymo(si) aplinka.

MISIJA:

Vykdyti kokybišką priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą Vilniaus

Naujosios Vilnios mikrorajono bendruomenei.

Padėti jaunam žmogui tapti Europos Sąjungos visaverčiu piliečiu puoselėjant lietuvių kalbą daugiakultūrinėje, daugiakalbėje terpėje.

Įgyti šiuolaikines kompetencijas pasitelkus naujas technologijas ir metodus, leidžiančius sėkmingai gyventi ir veikti.

FILOSOFIJA:

Šiandien auginti ateities žmogų.

PRIORITETAI:

Poreikis tobulėti.

Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.

Atsakomybė už savo veiksmus.

Mokinių, mokytojų, tėvų, bendruomenės partnerystė.