Mokytojai

2019-2020 mokslo metai
 Pedagogo vardas, pavardė  Kategorija  Klasė/Dalykas Išsilavinimas
 1  Genovaitė Petravičienė  mokytoja metodininkė 1a  aukštasis
2 Rasa Vedrickienė mokytoja 1b aukštasis
3 Vaida Dzekunskienė vyresnioji mokytoja,
magistras
2a aukštasis
4 Violeta Kurlavičienė mokytoja 2b aukštasis
5 Rasa Barkovienė mokytoja 3a aukštasis
6 Violeta Janulionienė vyresnioji mokytoja 4a aukštasis
7 Romas Vorevičius mokytojas metodininkas 4b, etika aukštasis
8 Rima Rutkauskienė mokytoja metodininkė matematika (4b) aukštasis
9 Renata Lavrinovič priešmokyklinio ugdymo mokytoja ,,Giliukai“ aukštasis
10 Silvija Šiaurienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja ,,Giliukai“ aukštasis
11 Irena Šilanskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Riešutėliai“ aukštesnysis
12 Melanija Sočivko ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Riešutėliai“ aukštasis
13 Liudmila Tubinienė mokytoja metodininkė ,,Žirniukai“ aukštasis
14 Valė Kirsienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
meninio ugdymo mokytoja
,,Žirniukai“ aukštasis
15 Božena Pauliukienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Pipiriukai“ aukštasis
16 Julija Lut ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Pipiriukai“ aukštasis
17 Aurelija Daubarienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Vyšniukai“ aukštasis
18 Ivona Jakeliūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja ,,Vyšniukai“ Vilniaus kolegijos PF studentė
19 Žaneta Budrienė mokytoja metodininkė,
magistras
anglų kalba aukštasis
20 Svetlana Paknienė vyresnioji mokytoja anglų kalba aukštasis
21 Daiva Lazutkienė vyresnioji mokytoja muzika aukštasis
22 Gina Bidvienė mokytoja metodininkė kūno kultūra aukštasis
23 Ramunė Kerulytė mokytoja,
magistras
tikyba aukštasis
24 Božena Ragelienė ketvirtoji psichologo kategorija,
magistras
psichologė
darbo laikas: antradieniais ir trečiadieniais
8:00 – 15:00
aukštasis
25 Aurita Šedytė mokytoja logopedė aukštasis
26 Elida Aršavskienė mokytoja specialioji pedagogė aukštasis
27 Dominika Novickienė mokytoja socialinė pedagogė aukštasis
28 Janina Rimeikienė mokytoja neformalusis švietimas aukštasis
29 Audronija Seniut mokytoja VDM pedagogė aukštesnysis
30 Larisa Pavolienė mokytoja neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui),
mokytojo padėjėja
aukštasis
31 Božena Parniavska mokytojo padėjėja profesinis
32 Rima Mateikaitė mokytojo padėjėja profesinis