Nuotolinis mokymas

Pasiruošimas nuotoliniam mokymui:

Office 365 ir Teams diegimas mokiniams

Microsoft Teams naudojimo instrukcija

Ugdymas nuotoliniu būdu

Rekomendacijos

Specialistų konsultacijos

Visuomenės sveikatos biuro parengta medžiaga nuotoliniam mokymui organizuoti

Nuotolinio mokymo tvarkaraščiai:

1A

1B

2A

2B

3A

4A

4B

IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ  NUOTOLINIO DARBO GRAFIKAS

NEFORMALAUS ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

Įsakymai

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms
2. COVID – 19 ligos valdymo priemonių vaikų priežiūros įstaigose organizavimas

Nuotolinio mokymo tvarkos ir taisyklės

Eil. Nr. Tvarkos pavadinimas
1. Nuotolinio darbo tvarka
2. Saugaus darbo internete taisyklės
3. Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje