Nuotolinis mokymas

Pasiruošimas nuotoliniam mokymui:

Nuotolinio mokymo(-si)/ugdymo(-si) vadovas

Office 365 ir Teams diegimas mokiniams

Microsoft Teams naudojimo instrukcija

Microsoft Teams atsakymai į dažniausiai iškylančius klausimus

Ugdymas nuotoliniu būdu

Rekomendacijos

Specialistų konsultacijos

Visuomenės sveikatos biuro parengta medžiaga nuotoliniam mokymui organizuoti

Nuotolinio mokymo tvarkaraščiai:

 

Nuotolinis mokymas nuo 2021-01-04 vyksta pagal galiojančius pamokų tvarkaraščius

IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ  NUOTOLINIO DARBO GRAFIKAS

NEFORMALAUS ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

Įsakymai

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms
2. Vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinos sąlygos
 3. Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimas

Nuotolinio mokymo tvarkos ir taisyklės

Eil. Nr. Tvarkos pavadinimas
1. Nuotolinio darbo tvarka
2. Saugaus darbo internete taisyklės
3. Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje