Kviečiame būsimus pirmokus

Sveiki būsimų pirmokų tėveliai!

Dar turime keletą laisvų vietų, todėl tęsiame būsimų pirmokų priėmimą į mūsų mokyklą. 

Jungiatės: https://svietimas.vilnius.lt/

Jei nepatekote į norimą mokyklą ar užmiršote užsiregistruoti:

 • prašyme (iki 05.31) jei buvote pažymėję mūsų mokyklą, tai 06.15 atsiras žalias mygtukas, kuriuo dar kartą kviesime Jus į mūsų mokyklą;
 • jei nebuvote pasirinkę mūsų mokyklos – galėsite dar kartą registruotis per sistemą, tada pakviesime rugpjūčio mėnesį.

Būsimų pirmų klasių mokytojos: Inga Baublienė ir Vaida Dzekunskienė – jautrios, dėmesingos, darbščios, kūrybiškos, iniciatyvios, atliepiančios šiuolaikišką mokytoją, laukia Jūsų vaikų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Rutkauskienė

 

Konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“

Balandžio mėnesį įvyko konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“, skirta Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio 25-mečiui. Konferencijos partneriai Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras ir Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.

Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, turinčius vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius bei gabiuosius vaikus/mokinius. Pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai:

,,Struktūruota veikla sporto pamokėlių metu“ (video pranešimas), Renata Leontjeva, Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“, judesio korekcijos specialistė

dig

,,Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais“, Aistė Apyvalienė, Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė

dig

,,Šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodo taikymas darbe su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų ir elgesio problemų“ (tyrimas online), Božena Ragelienė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio psichologė

dav

Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenei įteiktas padėkos raštas 002

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Vilniaus ,,Atžalyno”

mokyklos-darželio direktoriaus

2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-78

 

VILNIAUS ,,ATŽALYNO” MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-2019 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 1. Komisiją sudaro 5 nariai:

Rima Rutkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Romas Vorevičius, pradinių klasių mokytojas metodininkas, komisijos sekretorius;

Violeta Janulionienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, narė;

Genovaitė Petravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, narė;

Danutė Urbšienė,  logopedė, komisijos narė.

 1. Komisija dirba nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 1. Komisijos funkcijos:

Priėmimo komisijos pirmininkas:

– vadovauja komisijos darbui;

– šaukia komisijos posėdžius;

–  paskirsto funkcijas komisijos nariams;

–  priima sprendimą dėl komisijos darbo;

– priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

– prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

– atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

–  pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

 1. Priėmimo komisija:

– parengia darbo tvarkos aprašą;

–  nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

–  sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

–  trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki kito komisijos posėdžio;

– prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

–  išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas.

– atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

 1. Posėdžių grafikas:
Eil.

Nr.

Posėdis Data Laikas Atsakingas asmuo
1. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-05 10.00 Rima Rutkauskienė
2. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-14 10.00 Genovaitė Petravičienė
3.

 

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-21 10.00 Genovaitė Petravičienė
4.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-22 10.00 Rima Rutkauskienė
5.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-29 10.00 Rima Rutkauskienė

Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.

 1. Prašymus priėmimui mokytis į 1 – 4 klases registruoja mokyklos raštinės vedėja. Vėliausiai prieš 3 darbo dienas iki skelbto komisijos posėdžio tėvai raštinės vedėjai pateikia visus reikiamus dokumentus.
 1. Dokumentus raštinės vedėja perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos posėdžio.
 1. Komisijos nutarimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
 1. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. Išnagrinėjusi pateiktus prašymus, komisija sudaro priimtųjų ir nepriimtųjų mokinių sąrašus ir juos viešai skelbia mokyklos internetiniame puslapyje. El. paštu informuoja nepriimtų mokinių tėvus ir nurodo nepriėmimo į mokyklą priežastis.
 1. Komisijos nariai atsako už objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą ir įvykdymą, užtikrina mokinių ir jų tėvų informavimą.

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Rašto kultūros – dailyraščio  konkurso tikslas – ugdyti dailią rašyseną, skatinti domėtis rašto kultūra.

Konkurso dalyviams reikėjo nurašyti duotą tekstą apie Lietuvą.

Dailyraščio konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, dalyvavo 37 mokiniai.

Dailiu raštu išsiskyrė ir konkurso laureatais tapo:

1a kl: Martinas Čebatul, Lina Filipavičiūtė, Timuras Gancevskis, Edvinas Jakšto, Aurėja Kalinauskaitė, Deimantė Pečiukevičiūtė.

2a kl. : Adrija Dzekunskaitė, Edvinas Petuchovas, Darja Ponkratenko, Domantas Strelkauskas,  Jonas Šiaurys, Benas Taleikis,   Elžbieta Žukovskaja.

3b kl.: Samanta Bieliauskaitė.

3c kl.: Milana Andrževskaja, Andrėja Grigonytė, Viktorija Kobrova.

4a kl.: Tadas Michalevičius.

 

Sveikiname!

Konkurso vykdytojas mokytojas Romas Vorevičius

Be patyčių – 2018

Ne tik kiekvienais metais, bet ir kiekvieną dieną dalyvaujame ilgalaikiame projekte ,,Be patyčių“. Kovo 19-23 dienomis mokytojai kartu su mokiniais dar kartą prisiminė ir pasitikrino, kaip suprantame patyčias, kaip jų išvengti, kaip atskirti pajuokavimą nuo patyčių. Pokalbių, diskusijų metu vaikai noriai dalinosi mintimis, kurie atsispindėjo jų veikloje: piešė plakatus, kūrė Draugystės knygas. Su mokiniais aktyviai bendravo ir bendradarbiavo psichologė Božena Ragelienė.

29432896_1364985423646824_7381522457821184000_o 29432928_1364985303646836_2922480053835005952_o 29433178_1364985523646814_4594426035218415616_o 29468296_1364985380313495_7400088888477220864_o 29472478_1364985573646809_6230154395640659968_o 29497476_1364985076980192_3058885908758528000_o 29542537_1364984266980273_1480570068399030272_o (1) 20180327_101621 20180327_101628 29468474_1364985136980186_220705617583538176_o

20180327_10165229495840_1364985230313510_7603807871750373376_o20180327_101642

Nuo kovo 1 d. prasideda e. registracija į sostinės mokyklas

Kovo 1-ąją prasideda elektroninė registracija į sostinės mokyklas naujiems mokslo metams. Prašymus bus galima patogiai ir greit pateikti internetu svietimas.vilnius.lt, prieš tai pageidaujamas mokyklas atsirinkus interaktyviajame mokyklų žemėlapyje. Vilnius gali didžiuotis turėdamas vieną moderniausių priėmimo į mokyklas e. sistemų, kokios neturi toks didelis miestas kaip Berlynas. Per susitikimą su Berlyno meru, Vilniaus vadovas pasiūlė pagalbą, įsidiegiant tokią registraciją vietoj „gyvų eilių“ ir popierinių dokumentų.

Pirmą kartą modernią elektroninę registraciją į mokyklas savivaldybė praktiškai išbandė 2017–2018 mokslo metais, todėl šiais metais ją dar patobulino, supaprastindama prašymų pateikimą iki 3 pasirenkamų mokyklų – taip sklandžiau vyks administravimas ir priėmimo komisijų darbas. Registruojantis būtina pasirinkti mokyklą, kuri yra priskirta pagal gyvenamąją teritoriją ir dar dvi mokyklas, kuriose moksleivis taip pat norėtų mokytis.

„Nustatėme aiškius pirmumo kriterijus, kai norinčių patekti į mokyklą skaičius didesnis, nei mokykloje yra laisvų vietų, gauna vaikai, kurie auga su vienu tėvu arba globėju, turintys teisę į specialiąją pagalbą mokykloje, taip pat daugiavaikių šeimų vaikai, dvynukai, trynukai norintys eiti į tą pačią klasę, vaikai, kurių broliai ar seserys jau mokosi toje pačioje mokykloje. Pirmumo taškai bus skiriami tiems moksleiviams, kurie jau daugiau nei porą metų yra deklaravę savo gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje teritorijoje.“ – sakė švietimo klausimus kuruojanti mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Šių metų e. registracijoje išskirtos tos mokymosi įstaigos, kurios priima moksleivius iš viso Vilniaus, ne tik gyvenančius mokyklai priskirtoje teritorijoje. Vienos jų priimančios moksleivius konkurso būdu (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus licėjus), kitos įgyvendinančios specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija) arba savitos pedagoginės sistemos elementus (Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija). Prašymai į šias mokyklas mokytis turi būti pateikti iki kovo 31 d., į visas kitas mokyklas iki gegužės 31 d.

Jeigu mokykla nėra pavaldi savivaldybei, prašymai į šias mokyklas yra teikiami ne per elektroninę registravimo sistemą, o pagal tų mokyklų direktorių įsakymais patvirtintas priėmimo tvarkas.

Apie priėmimą į mokyklą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu: informacija bus galima matyti registracijos sistemoje. Jei vaikas yra priimamas į kelias mokyklas, apie tai taip pat bus informuojama. Šiuo atveju, registracijos sistemoje reikės patvirtinti, kuri iš mokyklų yra pasirenkama. Sutartį su mokykla tėvai turi pasirašyti iki rugpjūčio 31 dienos.

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų pirmokų tėveliai, taip pat moksleivių keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijas į gimnazijas, atvykusių gyventi į sostinę, tėvai. Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą (penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) toje pačioje mokykloje, kaip ir pagal dabar galiojančią tvarką, mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą ne per elektroninę prašymų registravimo sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

Visi tėveliai, kurie jau anksčiau, t. y. iki 2018 m. kovo 1 d. buvo užpildę prašymus elektroninėje prašymų registravimo sistemoje, prašyme nurodytais el. pašto adresais gaus pranešimus su prašymu, įsigaliojus naujai priėmimo tvarkai, prisijungti prie elektroninės prašymų registravimo sistemos ir juos koreguoti, atsižvelgiant į atnaujintos priėmimo tvarkos reikalavimus.

Jeigu tėveliai, per nurodytą prašymų priėmimo  laikotarpį neatnaujins savo prašymų, jie bus vertinami iš dalies, pagal juose nurodytą mokyklą priklausančią pagal deklaruotą gyvenamąją vietą bei dar dvi pasirinktas eilės tvarka mokyklas.

Atsižvelgiant į tai, visų tėvelių, kurie jau buvo pateikę prašymus elektroninėje prašymų registravimo sistemoje, prašome gavus pranešimus el. paštu, nurodytu prašyme, sureaguoti į juos ir atnaujinti savo prašymus

Nuo kovo 1-osios atsinaujins interaktyvusis mokyklų žemėlapis

Kovo 1 d. pradės veikti interaktyvusis mokyklų žemėlapis. Praėjusiais metais mokyklų bendruomenėms praktiškai išbandžius žemėlapį, gauta įvairių pastebėjimų dėl teritorijų ribų, todėl iki naujų mokslo metų registracijos interaktyvusis mokyklų žemėlapis atsinaujino ir taps dar patogesnis. Mokyklas bus galima pasirinkti čia: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Įvedus namų adresą, pasirinkus mokomąją kalbą ir klasę, žemėlapis parodys mokyklą, priklausančią pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Teritorijos mokykloms nustatytos įvertinus toje teritorijoje registruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių, rajono mokyklų tinklą, įvertinus tų mokyklų projektinį pajėgumą. Jeigu vienos mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvena žymiai daugiau vaikų, nei yra vietų mokykloje, tokiu atveju mokyklos aptarnavimo teritorija buvo mažinama. O kitos mokyklos, kurioje yra daugiau laisvų vietų, nei aplinkui gyvena vaikų – teritorija didinama.

Apie priėmimą į mokyklą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu.

3b klasės edukacijos.

Vasario 2 d. 3b klasės mokiniai su mokytoja Violeta Stone lankėsi Valstybės pažinimo centre. Edukacijos metu mokiniai sužinojo kaip tampama Prezidentu, kokios yra konstitucinės Prezidento teisės ir pareigos. Taip pat praplėtė žinias apie atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovus, jų pomėgius. Kokiais valstybės apdovanojimais ir už ką Prezidentas apdovanoja Lietuvos valstybei nusipelniusius piliečius.

sdr

sdr

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 4 d. 3b ir 4a klasių mokiniai kartu su mokytoja Violeta Stone lankėsi Operos ir baleto teatre.  Vaikai susižavėję žiūrėjo dviejų veiksmų baletą ,,Čipolinas“. Visi drauge plojimais palaikėme drąsuolį Čipoliną. Jis padedamas savo draugų – linksmosios Ridikutės, išmintingojo Vyšniuko, gražiosios Magnolijos nugalėjo piktąjį Princą Citroną ir Senjorą Pomidorą.

sdr