KALĖDINIS ŠAŠKIŲ TURNYRAS

Beveik dvi valandas šiemet truko kalėdinis šaškių turnyras. Tradicinis turnyras vyksta ketvirtus metus. Šiemet su dalyviais varžėsi buvę mokyklos čempionai – dabartiniai ketvirtokai Darja Ponkratenko ir Jonas Šiaurys. Turnyre dalyvavo po 2 geriausius žaidėjus – berniuką ir mergaitę (14 žaidėjų).

Skelbiame 2019 m. kalėdinio šaškių turnyrų nugalėtojus:

Tarp 1-2 kl. nugalėjo Mila Filipavičiūtė (1B) ir Artiom Zacharenko (1A);

antroji vieta atiteko Editai Priščepovai (1A) ir Gabrieliui Kamarauskui (1B).

Mokyklos čempionu antrąsyk tapo Jonas Šiaurys (4B). Tarp mergaičių pirmąją vietą pelnė Luknė Giedraitytė (3A), antrąją – Darja Ponkratenko (4B).

Sveikiname visus turnyro žaidėjus ir nugalėtojus, linkime šiltų Kalėdų ir niekada nepamiršti… šaškių…

Turnyro rengėjas Romas Vorevičius

IMG_20191219_140120 IMG_20191219_141149

EDUKACIJA – DOVANA „FOSILIJŲGAMYBA“

Lapkričio 21 d. geriausiai besimokantys 2-4 klasių „Atžalyno“ mokyklos – darželio mokiniai gavo dovaną – edukaciją „Fosilijų gamyba“. Smagu, kad puikiai besimokančių mokinių iš kiekvienos klasės susidarė net po kelis, o tai rodo, kad mūsų mokykloje mokslas yra tikrai svarbus.

Į ugdymo studiją ,,Menų vaikai“ atvykę mokiniai šildėsi arbata su sausainiais, dalinosi gerąja patirtimi apie tai, kaip jiems sekasi taip gerai mokytis. Paskui susipažino su fosilijų samprata, kilme, struktūra, įvairove, įdomiais faktais. Po teorinių žinių paniro į praktiką – kiekvienas pagamino savo fosiliją, užpiltą smėliu ir specialia medžiaga, kurią galėjo neštis į namus ir po kurio laiko, pilnai sustingus, kruopščiai nuvalius ieškoti, kokia fosilija gavosi. Mokiniai dirbo kūrybingai, gvildendami temas apie dinozaurus, išnykusius padarus, jų liekanas ir kitus jiems įdomius dalykus. Laikas praėjo smagiai, naudingai ir išskirtinai.

Įdomu tai, kad paklausus, kokia gerų mokslo rezultatų sėkmės paslaptis, vaikai atsakė, kad labai elementari – tiesiog nepamiršti kiekvieną dieną atlikti klasės ir namų darbus.

Parengė socialinė pedagogė Dominika Novickienė

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „DĖDĖS MOLIŪGO“ PASAKOS

2A ir 3A klasių mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Dėdės Moliūgo pasakos“, kurios tikslas prisiminti savo mėgstamiausius pasakų herojus ir pasinėrus į pasakų pasaulį, patiems kurti  istorijas apie daržoves, jas iliustruoti.

Mokiniai individualiai ir pasiskirstę grupelėmis kūrė ir užrašinėjo savo skirtingas pasakas bei pasirinkę įvairią piešimo techniką, iliustravo jas. Už dalyvavimą konkurse mokiniai apdovanoti pagyrimo raštais.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių mokytojoms už suteiktą galimybę dalyvauti kūrybinių darbų parodoje.

Parengė pradinių klasių mokytoja Rasa Barkovienė

Svečiuose – klebonas Edvardas Kirstukas

Ne pirmus metus mūsų mokyklą-darželį sieja draugiškas ryšys su Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonu Edvardu Kirstuku.  Klebonas visada atsiliepia į mūsų kvietimą atvykti. Lankydamasis kiekvienoje mokyklos klasėje kunigas stebėjosi ir džiaugėsi mokinių pasiekimais, klasėmis, o mokiniai smalsavo savo klausimais. Keletas mokinių drąsiai paklausė, kodėl, kokiu tikslu mus aplankė gerbiamas kunigas?

Kunigas mus aplankė norėdamas artimiau susipažinti su mūsų bendruomene ir visus Palaiminti. Tai yra – palinkėti laimės Dievo vardu… Pasak vienos 1B klasės mokinės, ,,laimė – kai turi daug draugų“. Kunigas, tikime, dar ne sykį lankysis mūsų mokykloje, nes Jo pamokos apie draugiškumą, jautrumą, pagarbą vienų kitiems, deramą saugų elgesį yra labai reikalingos. Kodėl kartais klasiokas gali įskaudinti, įžeisti, pakelti ranką?

Tikimės Dievo Palaimos ir brandaus tolimesnio bendradarbiavimo… Vilties suteikia nuoširdi mokinių  ir mokytojų malda.

Kleboną bendruomenės vardu pakvietė mokyklos-darželio direktorė Žaneta Budrienė.

Kleboną pasitiko ketvirtokai, giedodami giesmę ,,Nuo ryto aušros“ (tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė).

Tekstas ir nuotraukos Romo Vorevičiaus

Vėlinės

Šiuo metų laiku tradiciškai aplankome mirusiųjų kapus… 4B klasės mokiniai su klasės vadovu Romu Vorevičiumi uždegė Atminimo žvakutes ant Lietuvos didžiavyrių M. K. Čiurlionio ir J. Basanavičiaus kapų…

Žvakučių šviesoje, Rasų kapinėse, prisiminti šių svarbių Lietuvos žmonių darbai…

IMG_20191025_092548 IMG_20191025_093018

RUDUO – VITAMINŲ METAS

 

 

Ruduo – vaisių ir daržovių metas. Spalio 23 d. Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis surengė šventę ,,Vitaminų diena“. Šiam renginiui ruošėsi ir mokiniai, ir jų tėveliai bei pedagogai.

Mokyklos kiemą puošė šimtakojo rudens darbelių paroda iš vaisių, daržovių bei gamtinės medžiagos. Šią dieną mokykloje-darželyje apsilankė mūsų svečiai: Vilniaus lopšeliai-darželiai „Coliukė“, „Molinukas“, ,,Paslaptis“, ,,Saulėtekis“, „Žiogelis“, „Žuvėdra“, „Vilnelė“  bei Vilniaus darželis-mokykla „Žaliakalnis“. Pasidaliję į komandas vaikai keliavo į stoteles, kuriose atliko įvairias užduotis. Po rungčių ugdytinių ir pedagogų laukė smagi staigmena. Drauge vaišinomės sultimis, vaisiais, daržovėmis ir garuojančia moliūgų koše. Mokyklos-darželio direktorė Žaneta Budrienė padėkojo dalyviams, įteikė padėkas bei miško gėrybių maišelį „Grybukai Linksmučiai“.

Šią dieną mokykloje buvo eksponuojama vaikų darbų paroda „Metų laikai“, kurios tikslas – kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos perteikti praktinės ir meninės veiklos formomis. 1-4 klasių mokiniai kartu su mokytojais savo darbuose perteikė Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio metų laikų kaitą.

Dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų organizuotame renginyje. Nuoširdus bendradarbiavimas suteikia prasmę veikloms.

SOLIDARUMO BĖGIMAS 2019

Šiandien ir mūsų mokyklos mokiniai bei ikimokyklinukai sudalyvavo Solidarumo bėgime, į kurį pakvietė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“, suvienijusi apie 400 mokyklų visoje Lietuvoje, kurios nutarė prisidėti prie šios gražios iniciatyvos. Mokytojai vaikams papasakojo apie vaikus, gyvenančius kitaip, nepritekliuje, baimėse, skurde. Taip pat su vaikais žiūrėjo filmuką, kuriame buvo paaiškinta, koks tikslas ir kokia prasmė yra šio bėgimo.

Vaikai suprato, kad didelė laimė yra turėti tai ką jie turi, bet nemažiau svarbu yra ir pasidalinti su kitais. Mums – tai lašas, o jiems – visa jūra….

Ikimokyklinukų rudens šventė „Kaštonų simfonija“

2019 m. spalio 18 dieną, 11.00 val. Vilniaus „Atžalyno“ mokykloje-darželyje vyko rudens šventė „Kaštonų simfonija“. Rudens šventės išvakarėse vaikai  sukūrė grupės emblemas, kurias atsinešė į šventę ir pristatė jas. Vėliau vaikai savo žaidimų aikštelėse ieškojo lobių skrynelių. Lobių skrynelėse surado ne tik kaštonus, bet ir  Seno Kaštono laišką. Jame buvo nurodytos  užduotys: iš kaštonų sudėlioti didelį kaštono lapą, „užrašyti“ darželio pavadinimą, pažaisti kaštonų krepšinį, iš kaštonų sudėlioti linksmą saulutę ir padainuoti smagią dainelę apie rudenėlį.

Atlikusios  nurodytas užduotis, visos grupės gavo padėkas.:)

3A KLASĖS EDUKACINĖ IŠVYKA Į LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKĄ

Rugsėjo 16 d. 3-ios klasės mokiniai vyko į Lietuvos aklųjų biblioteką. Mokiniai susipažino su aklųjų istorija, įvairiomis knygomis, garsiniais leidiniais, skirtais akliesiems žmonėms. Gidė papasakojo  apie bibliotekos muziejuje surinktus eksponatus, kurie yra skirti akliesiems žmonėms. Mokiniai galėjo pamatyti darbus, priemones, kurias padarė  aklieji žmonės. Edukaciniame užsiėmime vaikai pabandė rašyti Brailio raštu, kurio pagrindas – šešių taškų sistema. Mokiniams patiko užsiėmimas. Labai džiaugiamės ir dėkojame muziejui už nuostabų laiką.

Parengė pradinio ugdymo mokytoja Rasa Barkovienė