Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Informuojame, kad 2022 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto taryba patvirtino sprendimą Nr. 1-1316 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus mieto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022-2023 mokslo metams“ (dokumentas prisegtas) bei pripažino netekusiais galios  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimus Nr. 1-874 „Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo bei Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fd3289075d811eb9601893677bfd7d8