,,M O K O N O M I K A”

           Vasario 4 d. dalyvavome   didžiausioje nuotolinėje pamokoje  ,,MOKONOMIKA“. Tokia pamoka surengta antrą kartą. Šį kartą dalyvavome dviejose pamokos dalyse. Skautas Vydūnas supažindino su skautijos veikla, pareigomis, simboliais, požiūriais į tarnystę, pagalbą, globą, valstybinių švenčių šventimą.

          ,,Dievui, Tėvynei, artimui“ – skautijos šūkis, kuriuo galėtų vadovautis ne tik skautai. Sėkmingai žaidėme ,,Kimo“ žaidimą, kuris svarbus lavinti vaizduotę, pastabumą, uoslę. Ši gerumo, pilietiškumo  pamoka pralėkė labai greitai. Turbūt ilgam prisiminsime skautų pamokymą, kad ,,gerumas sugrįžta su kaupu“.

Antrojoje pamokoje visi mokėmės planuoti Odrės (ir savo) gimtadienį. Sudarydami gimtadienio planą numatėme gimtadienio biudžetą, svarstėme, ką kviesime į gimtadienį, kokia bus programa.

Daug dėmesio skyrėme ekologiškoms dovanoms, ekologiškiems indams, ekologiškam maistui. Šioje finansinio raštingumo ir ekologijos pamokoje sužinojome, kad gimtadieniui nereikia ir nebūtina išleisti daug pinigų, o įdomiai suplanuotas gimtadienis bus įdomus.

Šiose pamokose dalyvavo daugelis mokinių  iš Lietuvos ir pasaulio lituanistinių mokyklų, visi mūsų mokyklos  antrokai.