Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių
Iš margo gėlių sutvėrimo;
O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų
Jo vardas: gėlė atminimo!

(Maironis)

2022 m. sausio 13 – ąją Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos – darželio bendruomenė minėjo ir dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryte languose dešimčiai minučių uždegė žvakeles, kurios simbolizuoja šviesą, gyvybę, teisingumą, atmintį ir vienybę. Mokiniai žiūrėjo įvairią vaizdo medžiagą, gamino „Neužmirštuolių“ girliandas, kūrė eilėraščius ir miniatiūras, užrašė kylančias mintis apie Lietuvą bei jas iliustravo.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios gražios iniciatyvos!

Mes prisimename, kodėl esame laisvi!