,,Vasario šventės”

Vasario 12 d. ,,Atžalyno” mokykloje-darželyje vyko 3-4 klasių integruota veikla ,,Vasario šventės”. Ją organizavo pradinių klasių mokytojos Vaida Dzekunskienė, Rasa Barkovienė, Violeta Kurlavičienė, muzikos mokytoja Daiva Lazutkienė ir tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė. Mokiniai stebėjo mokytojų parengtus reportažus apie Šv. Valentiną, Lietuvos himną ir jo autorių Vincą Kudirką, Užgavėnes. Sužinojo, kaip kūrėsi Lietuvos valstybė ir kodėl Vasario 16—oji yra svarbi diena Lietuvai.

Integruotos veiklos metu mokiniai dalyvavo protmūšyje. Savo meilę Lietuvai išreiškė dekoruotais žodžiais ir skambiomis dainomis.