Skaitmeninio ugdymo plėtra

Įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus.
Pradėdami skaitmeninio ugdymo plėtrą, įsigijome du komplektus „Blue-bot“ robotų (tai visame pasaulyje populiari ugdymo priemonė, skirta smalsiausiems vaikams, kurią galima valdyti mobiliaisiais įrenginiais). Jo pagalba galima mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pradmenų, yra galimybė išbandyti vis naujas kūrybingesnes ir sudėtingesnes komandų sekas.
https://www.youtube.com/watch?v=T6SyP7Imygs