ES projekto „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ mokymai

Spalio 26-29 d. nuotoliniu būdu vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0077 „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokytojų mokymai „Virtualių ugdymo priemonių internetiniai ištekliai: paieška, panaudojimas, adaptavimas, metodikos“ ir ,,Praktiniai virtualios ugdymo aplinkos naudojimo ir virtualių ugdymo priemonių kūrimo, adaptavimo mokymai“. Juose dalyvavo po 6 mokytojus iš Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio, Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“, Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos, Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ ir Riešės gimnazijos.

Mokymų metu buvo supažindinta su kūrimo, diegimo ir paieškos procesais, technine ir programine įranga. Mokytojams buvo priskiriamos ir Focus grupės funkcijos (vaidmenys), kuomet visi kartu ir individualiai ne tik mokėsi, bet ir tikrino (testavo) ugdymo turinio kūrimo įrankius, pačią sistemą ir kuriamos e-bibliotekos turinį. Bendromis lektoriaus, programuotojo ir mokytojų pastangomis suformuota e-biblioteka, paieškai optimizuota per 500 vnt. objektų (vaizdų, garsų), pradėti rengti/kurti scenarijai pirmiesiems e-užsiėmimams pagal tarpusavyje pasidalintas ugdymo dalykų temas.

Mokymus vedė VšĮ ,,3D VILNIUS“ lektorius Saulius Balsys ir programuotojas Paulius Valickas.

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurti pirmieji bandomieji filmukai.

https://idejulagaminas.lt/player.php?id=22

https://idejulagaminas.lt/player.php?id=32