1a – pamoka kitaip

Rudens spalvomis, paupiu ir antimis džiaugėsi pirmokai. Prisirinkę gamtos gėrybių – spalvingų lapų, tebežydinčių augalų ir ąžuolo gilių  suprasta, kad laukinių ančių maitinti nereikia, nes paukščiai geba lesalo susirasti patys.

Klasės vadovas Romas Vorevičius

1a