,,SKIRTUKAS LIETUVAI“

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino bei vadovaudamiesi Nuostatų „SKIRTUKAS LIETUVAI“ V dalies, 19 punktu ,,19. Konkurso Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas”, konkurso-parodos „SKIRTUKAS LIETUVAI“ vertinimas ir rezultatų paskelbimas atidedami iki šių mokslo metų pabaigos.