Ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir tėvų bendradarbiavimo svarba

Kviečiame skaityti Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorės Renatos Kondratavičienės ir kolegijos absolventės, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos–darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos Valės Kirsienės parengtą mokslinį straipsnį „COOPERATION BETWEEN PRE-SCHOOL TEACHERS AND PARENTS OF 5-6 YEAR-OLD CHILDREN USING GROUP’S WEBSITE“ žurnale „Comenius journal 2019“ http://www.associationcomenius.org/…/Comenius_journal_2019-…
Straipsnyje apžvelgta ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir tėvų bendradarbiavimo svarba ugdymo(si) procese naudojant grupės interneto svetainę. Tyrimo rezultatai parodė, kad tikslingas ikimokyklinio ugdymo pedagogo interneto svetainės naudojimas skatina tėvus labiau domėtis organizuojamomis vaikų veiklomis, leidžia teikti savo siūlymus, idėjas, taupo tėvų ir pedagogų laiką, efektyvina komunikaciją tarp tėvų ir pedagogų, palengvina vaikų ugdymo(si) proceso stebėjimą, skatina tėvus aktyviai dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje.