Svečiuose – klebonas Edvardas Kirstukas

Ne pirmus metus mūsų mokyklą-darželį sieja draugiškas ryšys su Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonu Edvardu Kirstuku.  Klebonas visada atsiliepia į mūsų kvietimą atvykti. Lankydamasis kiekvienoje mokyklos klasėje kunigas stebėjosi ir džiaugėsi mokinių pasiekimais, klasėmis, o mokiniai smalsavo savo klausimais. Keletas mokinių drąsiai paklausė, kodėl, kokiu tikslu mus aplankė gerbiamas kunigas?

Kunigas mus aplankė norėdamas artimiau susipažinti su mūsų bendruomene ir visus Palaiminti. Tai yra – palinkėti laimės Dievo vardu… Pasak vienos 1B klasės mokinės, ,,laimė – kai turi daug draugų“. Kunigas, tikime, dar ne sykį lankysis mūsų mokykloje, nes Jo pamokos apie draugiškumą, jautrumą, pagarbą vienų kitiems, deramą saugų elgesį yra labai reikalingos. Kodėl kartais klasiokas gali įskaudinti, įžeisti, pakelti ranką?

Tikimės Dievo Palaimos ir brandaus tolimesnio bendradarbiavimo… Vilties suteikia nuoširdi mokinių  ir mokytojų malda.

Kleboną bendruomenės vardu pakvietė mokyklos-darželio direktorė Žaneta Budrienė.

Kleboną pasitiko ketvirtokai, giedodami giesmę ,,Nuo ryto aušros“ (tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė).

Tekstas ir nuotraukos Romo Vorevičiaus