Projektas ,,Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“

Vilniaus švietimo pažangos centras Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus iniciatyva jau antri metai įgyvendina projektą ,,Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“.

Šio projekto tikslas – teikti kompleksinę tikslinę pagalbą mokykloms bei skatinti teigiamus pokyčius švietimo įstaigose siekiant ugdymo kokybės. Nuo 2018 m. projekte dalyvauja 12 mokyklų. Šiais metais pakviestos dar 5 naujos mokyklos, todėl atsižvelgiant į mokyklų bendrumą ir specifiką suformuotos vieno tipo mokyklų grupės t. y. mokyklos – darželiai, kurie šiais metais dalyvaus projekte: Atžalyno, Aušros, Dainorėlių, Saulutės ir Žaliakalnio.
Mokykloms, dalyvaujančioms projekte teikiamos ekspertų konsultacijos, tobulinimo kryptys ir prioritetai nustatomi kartu su projekto įgyvendintojais. 

Projekto komanda: direktorė Žaneta, direktorės pavaduotoja ugdymui Rima, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Silvija, pradinio ugdymo mokytoja Vaida, specialioji pedagogė Elida.

Spalio 3 d. Atviros Lietuvos fondo namuose įvyko pirmas susitikimas su Ugdymo inovacijų centro ekspertais. Šis centras buvo ir yra ,,Geros pradžios“ idėjų skleidėjai mūsų šalyje, turintys ilgametę patirtį dirbant ikimokyklinio ir pradinio ugdymo srityje.
Susitikimo pabaigoje visi dalyviai gavo dovanų ,,Geros pradžios“ knygų ugdytojams.