,,Aš – europietis“

2019 m.  sausio 28 d. – vasario 1 d. „Atžalyno“ mokykloje – darželyje 1-4 klasių mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje „Aš – europietis“ . Visą savaitę „Atžalyno“ ugdytiniai skaitė, žaidė, dėliojo dėliones,  rašė, piešė, žiūrėjo ir analizavo vaizdinę medžiagą Europos Sąjungos tema. Ugdytiniai kartu su klasių vadovais kūrė stendinius pranešimus. Vieni savo kūrybiniais darbais papuošė klases, iš kitų mokytojos Rasa Barkovienė ir Vaida Dzekunskienė „sukonstravo“ traukinuką.

Projektinės veiklos metu ugdytiniai pasisėmė naujų žinių apie Europos Sąjungą, mokėsi kurti, rinkti ir sisteminti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti.