Aušros Vartų atlaidai

,,Atžalyno“ mokyklos-darželio 3 klasių mokiniai, tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė ir 3a klasės mokytoja Violeta Janulionienė dalyvavo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Marijos atlaiduose,  edukacinėje programoje Vilniaus bažnytinio paveldo muziejuje bei meldėsi vaikų Šv.Mišiose šv.Teresės bažnyčioje.