Mes esame!

Gegužės 11 d. Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenė šventė savo įstaigos 25-erių metų sukaktį Naujosios Vilnios kultūros centre. Čia sugužėjo esami ir buvę mokiniai, mokytojai, vaikų tėveliai. Sulaukėme didžiulio būrio draugų su sveikinimais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja įteikė padėkos raštus ilgamečiams įstaigos darbuotojams. Atžalyniečius pagerbė ir Lietuvos Respublikos seimo narė Monika Navickienė. Sveikino socialiniai partneriai iš Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto, Naujosios Vilnios seniūnijos, kultūros centro, ugdymo įstaigų.

Lukrecija Jarmalytė (2016 m. laida):

Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime yra vienas svarbiausių prisiminimų, kurie ne tik ilgai išlieka atmintyje, bet ir mūsų žodžiuose, mintyse, širdyje. Pirmą mokyklą, pirmą mokytoją prisimename tik su meile. Šiandien švenčiame mūsų mokyklos 25 metų jubiliejų. Todėl visų pirma noriu pasveikinti ir nuoširdžiai padėkoti šios mokyklos mokytojams, nes tik Jūsų dėka mokykloje buvo gera nuo Jūsų dėmesio ir palaikymo, buvo šviesu nuo Jūsų šypsenų, buvo jauku kaip namie…

Vilniaus ,,Žaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Elona Čeponienė (dirbo ,,Atžalyne“ 1993-1998):

Gegužės 11 dieną Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis sukvietė mokyklos-darželio bendruomenę, buvusius jos narius, svečius į šventinį koncertą ,,Mes esame!“, skirtą mokyklos veiklos 25-mečiui paminėti. Per ketvirtį amžiaus ši įstaiga tris kartus keitė savo veiklos pobūdį. Iš pradžių tai buvo pradinė rusakalbė mokykla, vėliau tapo lietuviška pradine mokykla, o dabar ji po savo sparnu priglaudė ir pačius mažiausius Naujosios Vilnios mikrorajono gyventojus. Nepaisant to, mokyklos-darželio bendruomenė visada buvo kaip viena didelė šeima, galinti įveikti bet kokius sunkumus, gebanti kartu kurti ir džiaugtis pasiektais rezultatais.

Šventės metu nuoširdžių sveikinimų, linkėjimų, padėkos žodžių direktorei Žanetai Budrienei tarė susirinkę svečiai, buvę mokiniai, kolegos, o patį renginį vainikavo nuostabus mokyklos-darželio auklėtinių, buvusių mokinių, tėvelių ir mokytojų koncertas. Čia ir atsiskleidė šios įstaigos bendruomenės veidas. Visi pamatė, kokie kūrybingi, iniciatyvūs yra mokytojai, auklėtojos ir kokie gabūs bei talentingi jų ugdomi vaikai. Naujosios Vilnios kultūros centro scenoje  šoko, dainavo visi: nuo paties jauniausio iki vyriausio ketvirtokėlio, dainavo vieni ir kartu su mokytojais. Be galo didelį įspūdį paliko šeimyniniai pasirodymai, kurie dar kartą įrodė, kokie glaudūs ir artimi ryšiai sieja šios bendruomenės narius. Vaikai grojo kartu su savo mamomis, tėčiais, broliais ir seserimis. Jų veidai spindėjo begaliniu džiaugsmu ir pasididžiavimu. Juk, matyt, dar ne dažnai jiems tenka kartu su mama ar tėčiu, broliu ar seserimi koncertuoti tokiai didelei auditorijai.

Gabūs, nesuvaržyti, pasitikintys savimi, trykštantys begaliniu džiaugsmu ir entuziazmu vaikai ugdomi šioje mokyklos-darželio bendruomenėje. Todėl drąsiai galima teigti, kad čia, anot K. Binkio, ,,gražus atžalynas auga“.

https://photos.google.com/share/AF1QipNvRXYTrIKbTihIpmFSI0L3OuZ6AENFdAKONZmYI9muEHzEvLgubrJjFTlLI0u5bQ?key=T3FaVHVJRl9qWEYtNzdDcnRHMGNPa0pjSW5hOUpB