Mūsų ,,Dainorėliai“

Vokalinis ansamblis ,,Dainorėliai“ š.m. balandžio 27 d. dalyvavo III-jame 1-5 klasių krikščioniškosios muzikos festivalyje ,,Meilės giesmės“, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Festivalis vyko Vilniaus Maironio progimnazijoje. Džiugu šlovinti Dievą giesme ir Jam dėkoti už gyvenimo dovaną.

Vaikus parengė tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė.

005 006 20180427_105353 20180427_122153 20180427_143527