BENDRADARBIAVIMAS IR PATIRTIES SKLAIDA.

Birželio 8 d. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkime dalyvavo ir 5 Matuizų pagrindinės mokyklos pedagogai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Rutkauskienė svečiams papasakojo Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos–darželio istoriją, kalbėjo apie dirbantį kolektyvą, vykdomą formalų ir neformalų ugdymą, socialinius partnerius, edukacines erdves. Vilniaus ,,Atžalyno” mokyklos–darželio logopedė Danutė Urbšienė skaitė pranešimą ,,Naujoji mokinių karta – prarastoji ar neatrastoji?“ apie skirtingas mokinių kartas. Ji akcentavo esminius kartų skirtumus. Pedagogai diskutavo įvairiais ugdymo klausimais: socialinė šeimų padėtis, dvikalbystė, mokymo priemonės (vadovėliai ir IKT), emigracija ir kt. Matuizų pagrindinės mokyklos mokytoja Loreta Brazauskienė papasakojo apie ,,Taip” serijos mokymo priemones. ,,Atžalyno” mokyklos–darželio direktorė Žaneta Budrienė kalbėjo apie informacines technologijas klasėse ir Darbo kodekso naujoves.