STOVYKLOS ,,DRAUGAUKIME” ATIDARYMAS

Gegužės 31-ąją dieną ,,Atžalyno“ mokykloje–darželyje  vyko vasaros stovyklos „Draugaukime“ atidarymas, į kurį sugužėjo nemažas būrelis linksmai nusiteikusių vaikų.

Išklausę 2c klasės mokytojos Vaidos Dzekunskienės, 3b klasės mokytojos Ingos Baublienės ir 1b klasės mokytojo Romo Vorevičiaus parengtos stovyklos programos ir sukurtų taisyklių, vaikai vyko į Karo technikos ir transporto muziejų. Lydimi mokytojos Vaidos  Dzekunskienės ir  dviejų šaunių Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto 2 kurso studenčių (Brigitos ir Indrės), smalsūs mokiniai tyrinėjo karinę techniką, žaidė erdvioje muziejaus teritorijoje. Nuotaikos nesugadino net „pravirkęs“ dangus.

Pasisėmę teigiamų emocijų, stovyklautojai patraukė Taikomosios dailės muziejaus link. Čia jie dalyvavo edukacinėje programoje „Gamta drabužių klostėse“. Aplankę įspūdingą drabužių parodą „Prijaukinta gamta. XVIII – XXI a., vaikai patys gamino zoomorfines seges.

Grįžę į mokyklą, šaunūs stovyklautojai ant mažų lapelių rašė savo svajones. Jas heliniai balionai nuskraidino į nežinomus tolius, palikdami mažose širdelėse viltį, kad svajonės išsipildys.